Vun der Ganzen 31 Wieler éisträichesch national an de Wieler Coursë Minoritéiten 'Lëscht vun Zagreb, war de Vote 3 Wieler oder 9,68% gudden, vun deenen eng Presidentiellen 3 Wieler oder 9,68% gestëmmt. Déi gëlle Lëschte sinn 3, oder 100,00%. Invalid 0-Stëmmen, oder 0,00%.

BRUNO BELJAK a sengem Adjoint NIVES Mof sinn déi eenzeg Kandidaten einfach ze Victoire Ferrara vun gewënnt all dräi Stëmm sou hunn se de éisträichesch national Minoritéit Zagreb vertriede wäert.