Ukrainesche Fändel

Vun der Ganzen 308 Wieler Ukrain Nationalitéit an der Lëscht "Wieler Coursë vun Zagreb, war de Vote 58 Wieler oder 18,83% gudden, vun deenen eng Presidentiellen 58 Wieler oder 18,83% gestëmmt.

Déi gëlle Lëschte sinn 57, oder 98,28%. Invalid 1-Stëmmen, oder 1,72%.
VIKTOR FILIMA a säi Vizeween MARIJA MELEŠKO gewannen d'41-Stëmm, Slavko Burda a säi Adjoint Natalija Pavičić 16, sou datt d'Ukrainer Filima an Meleško vertrieden.