Israelesche Fändel

Vun der 184 Ganzen Nationalitéit an der Lëscht "Wieler zu Zagreb Coursë jiddescher Wieler, war de Vote 33 Wieler oder 17,93% gudden, vun deenen eng Presidentiellen 33 Wieler oder 17,93% gestëmmt.

Déi gëlle Lëschte sinn 33, oder 100,00%. Invalid 0-Stëmmen, oder 0,00%.

Sanja Zoricic Tabakovic an hirem Adjoint Dina Šosberger Štampalija waren déi eenzeg Kandidat an duerchgefouert ewech all de Stëmmen. Entscheet, datt weder d'Recht presentéiert gouf, d'Äntwert vun bal 18 Prozent ass méi wéi gutt. Vläicht well si Judden, an Polen an Russen déi de héchste bei de Keesen an der Minoritéit Wahlen zu Zagreb erreecht hunn, haten d'Kandidaten nëmme Fraen.